De grenzeloze kus
Kasja en Michail leren elkaar op straat kennen en uit deze toevallige ontmoeting groeit een hechte vriendschap. Michail woont in een asielzoekerscentrum. De asielaanvraag van zijn ouders is afgewezen en nu hangt de dreiging van een uitzetting in de lucht. Samen met Kasja benadert hij een gespecialiseerde advocaat, die tekortkomingen vaststelt in de aanvraagprocedure en wil helpen de afwijzing aan te vechten. Tussendoor speelt de toenemende verliefdheid van Michail op Kasja, die daar geen oog voor lijkt te hebben. Het verhaal eindigt misschien wat wensvervullend, maar biedt de lezer een goede indruk van het leven van een jonge asielzoeker. De auteur heeft zich uitstekend ingeleefd in de situatie, zonder te zwaar de nadruk te leggen op de enorme problematiek die schuilgaat achter dit specifieke geval. Op subtiele wijze wordt het strenge asielbeleid van de huidige overheid bekritiseerd. Een boek dat lezers (hopelijk) tot nadenken stimuleert en een goede basis vormt voor een (klassen)gesprek over het onderwerp. Het boek valt op vanwege de toegankelijke en evenwichtige uitwerking van een realistisch probleem.

Vergeten verleiding - Rooie bokkel